สยามนาวา - วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ เรือยาวประเพณีไทย

RedCorner - มุมแดง อุดมด้วย เรื่องเล่า ความรู้ และเกียรติประวัติ => 1. เรื่องเล่าขาน เปิดตำนาน ชาวเรือยาวประเพณี และบทสัมภาษณ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: สยามนาวา ที่ พ.ค. 28, 2009, 05:10:47หัวข้อ: ** ประวัติ ความเป็นมาการแข่งขันเรือยาวประเพณี พัทยา **
เริ่มหัวข้อโดย: สยามนาวา ที่ พ.ค. 28, 2009, 05:10:47

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา อ่างเก็บน้ำมาบประชัน

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา พื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีอ่างเก็บน้ำมาบประชันซึ่งเป็นแหลังเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อรอง รับน้ำสำหรับการบริโภค และอุปโภคของประชาชนในพื้นที่ และในแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดย บริเวณพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำมีบรรยากาศร่มรื่นประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยรวมจนเติบโตเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในน้ำก็เป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์สัตว์น้ำที่ชาวบ้านได้อาศัยจับปลาด้วยเครื่อง มือประมงพื้นบ้านเป็นอาหารสำหรับครัวเรือน

เมื่อการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน อ่างเก็บน้ำได้ รับขัดเลือกเป็นสนามแข่งขันทางน้ำ เช่น แข่งเรือแคนู / เรือคยัค / เรือกรรเชียง พร้อมทั้งสนามแห่งนี้ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมแข่งเรือของสมาคเรือพาย และกองทัพเรือมาโดยตลอด
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ ที่มีอยู่ดังกล่าวเทศบาลเมืองหนองปรือและเทศบาลตำบลโป่งซึ่งร่วมดูแลพื้นที่ อ่างเก็บน้ำกับกรมชลประทาน และการประปาพัทยา ได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในท้องถิ่นด้วยการจัดแข่งขันเรือยาวซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ และยึดถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาช้านาน ของพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองที่ประกอบการเกษตรกรรม และการประมงเลี้ยงชีพ

ดังนั้น ด้วยความพยายามติดต่อประสานงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์พัทยา

การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสร้าง รายได้ให้กับพื้นที่ สร้างความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้สืบ ทอดเจตนาต่อไปอีกนานเท่านาน

สำหรับการแข่งขันเรือยาวนี้ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จะมีทั้งการแข่งขันเรือยาว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวใหญ่ 41-55 ฝีพาย, ประเภทเรือยาวเล็ก ก. 30 ฝีพาย, ประเภทเรือยาวใหญ่ ประเภท ข., ประเภทเรือยาวเล็ก ประเภท ข.

พร้อมทั้งแข่งขันประเพณีวิ่งควาย แบ่ง ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ รุ่นจิ๋วเล็ก ชิงถ้วยพระราชทาน, รุ่นซุปเปอร์จิ๋วพิเศษ, รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว, รุ่นจิ๋วใหญ่, รุ่นควายใหญ่, ประเภทตกแต่งสวยงาม, ประเภทตกแต่งควายตลกขบขัน

และการแข่งขันกลอง ยาวพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, นักเรียนชั้นประถมศึกษา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และในปีนี้ได้เชิญทีมเรือนานาชาติที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยร่วมแข่งขัน จำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศพม่า , เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, สิงคโปร์

โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล และประเภทเรือจิ๋ว ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมด้วยเงินรางวัลที่มา ศูนย์ข้อมูลเมืองพัทยา (http://activity.pattaya.com/thai/hightlight/boat_th.htm)


หัวข้อ: Re: ** ประวัติ ความเป็นมาการแข่งขันเรือยาวประเพณี พัทยา **
เริ่มหัวข้อโดย: welikepao ที่ เม.ย. 24, 2014, 22:04:12
เยี่ยมไปเลยคะ


หัวข้อ: Re: ** ประวัติ ความเป็นมาการแข่งขันเรือยาวประเพณี พัทยา **
เริ่มหัวข้อโดย: tobemeroo ที่ พ.ค. 05, 2014, 20:48:01
อ่านแล้วสนุกมากค่ะ