สยามนาวา - วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ เรือยาวประเพณีไทย

แฟนคลับ ..คุณขอมา => Cafe' แฟนเรือ ขาลุย ขาจร ตั้งวงฮาเฮ => ข้อความที่เริ่มโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 05:52:49หัวข้อ: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 05:52:49
แม่น้ำคงคา (เทวนาครี: ???? คังคา ภาษาอังกฤษ: Ganges แกงจีส, Ganga) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร

(http://image.ohozaa.com/i/e04/Ur9Ss.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvf)

(http://image.ohozaa.com/i/c61/TGYvk.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt01)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:00:16

เมื่อปี 2551 ได้มีโอกาสเดินทางไปดินแดนพุทธภูมิ  จาริกแสวงบุญไปในที่ต่างๆ  ที่สำคัญคือ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

เช้าวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ ก็ต้องแวะริมฝั่งแม่น้ำคงคาแต่เช้าตรู่ ก่อนจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินพาราณาสี

แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนี้ มีมนต์ขลัง.....เก็บภาพไว้นานแล้วเอามาฝาตามไปดู

(http://image.ohozaa.com/i/db8/DBuZW.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsr2)

(http://image.ohozaa.com/i/5ed/TwoQp.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsr4)

(http://image.ohozaa.com/i/e3b/FaNH4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsr6)

(http://image.ohozaa.com/i/3ac/S9bwH.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsrd)

(http://image.ohozaa.com/i/3e1/2rQfF.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsri)

(http://image.ohozaa.com/i/d05/gF4R3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsrm)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:00:45

(http://image.ohozaa.com/i/236/fr1AI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsrp)

(http://image.ohozaa.com/i/317/MTLjQ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsru)

(http://image.ohozaa.com/i/d05/Lc3wf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gss1)

(http://image.ohozaa.com/i/ad3/QgLEz.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gss5)

(http://image.ohozaa.com/i/c7a/RiX3H.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gss8)

(http://image.ohozaa.com/i/292/xyEWS.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsse)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:03:05

(http://image.ohozaa.com/i/a8a/emEW.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gssi)

(http://image.ohozaa.com/i/d22/gvG7O.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gssk)

 (http://image.ohozaa.com/i/d05/eyMAO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsso)

 (http://image.ohozaa.com/i/ac4/65LaX.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gssr)

 (http://image.ohozaa.com/i/5d4/tZBLY.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gst2)

 (http://image.ohozaa.com/i/395/X425p.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gst4)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:03:27

 (http://image.ohozaa.com/i/ef0/8PVsV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gst7)

 (http://image.ohozaa.com/i/ccc/wLIBE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsta)

 (http://image.ohozaa.com/i/ec2/m3JC.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstc)

(http://image.ohozaa.com/i/ad6/GJe1.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gste)

(http://image.ohozaa.com/i/6fe/8z6O.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstg)

(http://image.ohozaa.com/i/305/EToBt.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsth)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:03:45

 (http://image.ohozaa.com/i/c42/Xx2vK.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstk)

 (http://image.ohozaa.com/i/be4/YdymD.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstl)

 (http://image.ohozaa.com/i/c62/WmWbO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstp)

 (http://image.ohozaa.com/i/c52/k7St6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstr)

 (http://image.ohozaa.com/i/5d4/UvDl1.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gstu)

 (http://image.ohozaa.com/i/be4/Rooz5.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsu0)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:04:04

 (http://image.ohozaa.com/i/eaa/KWzYQ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsu3)

 (http://image.ohozaa.com/i/2a8/F1SFQ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsu6)

 (http://image.ohozaa.com/i/52d/1xRPA.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsua)

 (http://image.ohozaa.com/i/cd9/jzjhp.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsud)

 (http://image.ohozaa.com/i/a63/p8qIF.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsui)

 (http://image.ohozaa.com/i/5ae/vfK9h.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsul)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:05:07

(http://image.ohozaa.com/i/c62/1dh4A.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsuo)

(http://image.ohozaa.com/i/a77/Z4LTM.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsup)

(http://image.ohozaa.com/i/510/8N9k.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsut)

(http://image.ohozaa.com/i/e59/xtXqH.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsuv)

 (http://image.ohozaa.com/i/b31/mhXTG.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsv0)

 (http://image.ohozaa.com/i/bd6/meKo3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsv2)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:06:55

 (http://image.ohozaa.com/i/c62/rWe2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsv4)

(http://image.ohozaa.com/i/621/nvuDl.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsv8)

(http://image.ohozaa.com/i/6dd/8FkWw.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsva)

(http://image.ohozaa.com/i/bed/0SYAO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvb)

(http://image.ohozaa.com/i/db0/WvLul.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsve)

(http://image.ohozaa.com/i/e04/Ur9Ss.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvf)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:07:15

(http://image.ohozaa.com/i/621/Ex2GZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvg)

(http://image.ohozaa.com/i/eaa/Xzjf8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvh)

(http://image.ohozaa.com/i/665/iiDEp.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvj)

(http://image.ohozaa.com/i/c61/AUEo3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvl)

(http://image.ohozaa.com/i/5c4/z7bEj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvm)

(http://image.ohozaa.com/i/eb2/KyVa7.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvp)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:07:33

(http://image.ohozaa.com/i/302/eMTOK.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvq)

(http://image.ohozaa.com/i/c76/l7qq4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gsvv)

(http://image.ohozaa.com/i/68b/fMGpy.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt00)

(http://image.ohozaa.com/i/c61/TGYvk.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt01)

(http://image.ohozaa.com/i/da8/UM1eZ.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt03)

(http://image.ohozaa.com/i/a6f/dovF.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt05)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:09:22

(http://image.ohozaa.com/i/6c8/zTEhP.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt07)

 (http://image.ohozaa.com/i/cdf/6Dwa.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt08)

 (http://image.ohozaa.com/i/3ce/vz1Zj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0b)

 (http://image.ohozaa.com/i/cfc/B79aq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0d)

 (http://image.ohozaa.com/i/c42/GRFQ2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0g)

 (http://image.ohozaa.com/i/25c/nfuA2.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0i)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:19:38

 (http://image.ohozaa.com/i/df1/QL1ly.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0l)

 (http://image.ohozaa.com/i/64f/Zsy3p.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0p)

 (http://image.ohozaa.com/i/5c4/FPCa8.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt0u)

 (http://image.ohozaa.com/i/6b7/LHp9j.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt11)

 (http://image.ohozaa.com/i/c29/cgRyE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt13)

 (http://image.ohozaa.com/i/da8/5QRJz.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt17)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:19:54

 (http://image.ohozaa.com/i/a6f/hjEkg.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt1c)

 (http://image.ohozaa.com/i/5bb/LAZCL.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt1e)

 (http://image.ohozaa.com/i/36b/BCeYc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt1j)

 (http://image.ohozaa.com/i/dae/oX8QV.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt20)

 (http://image.ohozaa.com/i/27d/j1HSe.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt24)

 (http://image.ohozaa.com/i/a32/Ngnsv.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt28)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 06:27:03

 (http://image.ohozaa.com/i/655/zaJL9.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt2c)

 (http://image.ohozaa.com/i/d80/K80om.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt2g)

 (http://image.ohozaa.com/i/52c/J5Kg6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt2m)

 (http://image.ohozaa.com/i/a32/DvE7.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt2o)

(http://image.ohozaa.com/i/51e/yaPzN.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt2r)

(http://image.ohozaa.com/i/c47/OHmrB.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt30)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 19:27:58

(http://image.ohozaa.com/i/6c7/N8yxc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt34)

(http://image.ohozaa.com/i/ba7/IQzaf.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt39)

(http://image.ohozaa.com/i/27d/kSFll.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt3c)

(http://image.ohozaa.com/i/c47/HXuTd.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt3h)

(http://image.ohozaa.com/i/c0b/ilrCc.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt3l)

(http://image.ohozaa.com/i/b37/yL2mo.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt3o)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 19:32:27

(http://image.ohozaa.com/i/35d/ngFcq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt3v)

(http://image.ohozaa.com/i/e7b/qf28L.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt45)

(http://image.ohozaa.com/i/d14/OB6zy.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt49)

(http://image.ohozaa.com/i/2ef/S74lC.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4b)

(http://image.ohozaa.com/i/6be/NF3A4.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4g)

(http://image.ohozaa.com/i/27d/o5g2m.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4j)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:31:26

(http://image.ohozaa.com/i/aab/JDvMO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4l)

(http://image.ohozaa.com/i/cb9/NQLZN.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4n)

(http://image.ohozaa.com/i/bdc/WNn3G.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4q)

(http://image.ohozaa.com/i/d3b/0DxEx.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt4t)

(http://image.ohozaa.com/i/52a/foqQq.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt50)

(http://image.ohozaa.com/i/309/KrgqW.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt52)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:32:00

(http://image.ohozaa.com/i/c0b/Jmx9e.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt56)

(http://image.ohozaa.com/i/a0b/1yYyx.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt57)

(http://image.ohozaa.com/i/5e5/AkkRY.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5a)

(http://image.ohozaa.com/i/346/MCN1I.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5e)

(http://image.ohozaa.com/i/338/aYbD1.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5f)

(http://image.ohozaa.com/i/b23/O8O8c.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5j)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:33:29

(http://image.ohozaa.com/i/dcb/2Nom6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5l)

(http://image.ohozaa.com/i/b9e/LboRj.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5o)

(http://image.ohozaa.com/i/232/WHOmg.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5s)

(http://image.ohozaa.com/i/c8a/W6D1N.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt5v)

(http://image.ohozaa.com/i/513/aeQNO.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt62)

(http://image.ohozaa.com/i/5e5/8XhG.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt68)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:34:01

(http://image.ohozaa.com/i/edc/9ga9n.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6a)

 (http://image.ohozaa.com/i/b78/eLmgg.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6h)

 (http://image.ohozaa.com/i/2aa/Dhiyi.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6j)

 (http://image.ohozaa.com/i/338/XSHqP.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6m)

 (http://image.ohozaa.com/i/dcb/rXg0p.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6o)

 (http://image.ohozaa.com/i/d4b/ARzBE.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6q)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:34:31

 (http://image.ohozaa.com/i/2ca/JrtYR.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt6v)

 (http://image.ohozaa.com/i/2ca/r5dXR.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt73)

 (http://image.ohozaa.com/i/b78/xnZ6F.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt76)

 (http://image.ohozaa.com/i/ce3/hCNr.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7a)

(http://image.ohozaa.com/i/2ca/Nrw9i.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7e)

(http://image.ohozaa.com/i/a30/daHkS.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7f)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: พิราบเหลือง ที่ ธ.ค. 20, 2011, 20:35:04

(http://image.ohozaa.com/i/d8c/Z9Sk3.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7j)

(http://image.ohozaa.com/i/e11/KjhtD.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7m)

(http://image.ohozaa.com/i/687/3rmJ6.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7p)

(http://image.ohozaa.com/i/3cc/2Zg9o.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt7t)

(http://image.ohozaa.com/i/eaf/UZWml.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt84)

(http://image.ohozaa.com/i/61d/bcES.jpg) (http://image.ohozaa.com/view/6gt88)


หัวข้อ: Re: แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ " คงคานที"
เริ่มหัวข้อโดย: ตุ๊กตุ่นกมลาไสย ที่ ธ.ค. 21, 2011, 21:28:30
ขอบคุณสำหรับภาพบรรยากาศครับ เป้นประเทศที่น่าแสวงบุญและวิวทิวทัสน์ในแม่น้ำคงคาสวยงามมากครับ แน่ดูๆ  แล้วถ้าบางคนไม่ชินตาคงจะรู้สึกขยาดไปสักหน่อยนึง